Akademickie

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)

scittProjekt zakładający wypracowanie modelu wsparcia innowacyjnych pomysłów studentów i doktorantów, wykorzystując do tego celu potencjał uczelni i instytucji otoczenia biznesu typu inkubatory przedsiębiorczości/ centra transferu technologii.
W ramach projektu działałam jakoo Członek Rady Programowej, konsultując kierunki modelu SCITT oraz przedstawiając specyfikę środowiska akademickiego. Ponadto zajmowałam się promocją idei projektu na uczelni oraz wśród instytucji publicznych.

Więcej szczegółów na temat projektu: www.scitt.paip.pl

 

b4 kwb (Komunikacja w Biznesie)

społeczne_minProjekt realizowany w ramach uczelnianej specjalności Komunikacja w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Cel, którym było uczczenie 5-lecie specjalności oraz wzrost popularności, został osiągnięty poprzez:

  • przygotowaną strategię realizacji projektu
  • przygotowanie eventów promocyjnych
  • kontakt z mediami
  • warsztaty z zakresu kreatywności oraz design thinking
  • b4 talks – konferencję ala TEDx, w której uczestniczyły firmy z branży marketingowej

SPINNET

spinnetProjekt skierowany do organizacji studenckich w 3 województw Polski, zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji członków oraz przedstawicieli organizacji, a ponadto zwiększenie skuteczności działań.
W ramach projektu prowadziłam doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji studenckich, a ponadto koordynowałam działania związane z merytoryką seminariów oraz szkoleń dla uczestników.

Więcej szczegółów na temat projektu: www.spinnet.paip.pl

Festiwal Przedsiębiorczości BOSS (2009, 2010)

BOSS
Projekt mający na celu szerzenie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, poprzez cykl warsztatów, spotkań z praktykami biznesu, wykłady oraz networking.
W ramach projektu współkoordynowałam Festiwal na 2000 osób, przy udziale 50 partnerów biznesowych, instytucjonalnych i szkoleniowych, dzięki czemu udało się przygotować około 40 wydarzeń oraz eventów wieczornych.

Obecna strona Festiwalu: http://poznan.festiwalboss.pl/

 

Przedsiębiorcza Kobieta (2011)

Przedsiębiorcza Kobieta
Projekt skierowany do studentek oraz młodych menedżerek, mający na celu rozwój umiejętności miękkich oraz inspirację do osiągania założonych celów osobistych, zawodowych oraz biznesowych. Spotkania w kameralnym gronie ok 25 pań, składały się z warsztatu, wywiadu, eventu oraz poczęstunku.

Obecna strona Projektu: http://przedsiebiorcza-kobieta.pl/

 

Sukces w biznesie

plakat - sukces w Biznesie

Projekt realizowany przy współpracy z Polską Przedsiębiorczą (AIP).Miał na celu przedstawienie nowej strategii władzą Miasta Poznania oraz Władz Uczelni strategii przedsiębiorczości, przygotowanej przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Zakres zadań obejmował:

  • organizację logistyczną wydarzenia
  • promocję eventu
  • zaproszenie odpowiednich gości
  • współpracę z mediami