• Nowe podmioty gospodarcze – Spółdzielnie Socjalne – dlaczego warto?

  16 lutego 2014, kategoria: Artykuły, Przedsiębiorczość

  bistro_zaraz_wracam
  W tamtym roku miałam okazję bliżej zapoznać się i zdobyć wiedzę na temat spółdzielni socjalnych. Są to tzn. podmioty ekonomii społecznej. Najprościej mówiąc jest to taki podmiot, który łączy cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej.
  Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.
  Szerokie opracowanie na temat spółdzielni socjalnej można znaleźć między innymi na portalu www.ekonomiaspoleczna.pl czy też www.fres.org.pl.
  Jednak tutaj chciałabym podzielić się swoimi przemyśleniami oraz ciekawostkami, które udało mi się pozyskać podczas Targów Ekonomii Społecznej w Poznaniu.

  Według mnie spółdzielnie socjalne są ciekawą alternatywą dla przedsiębiorstw prywatnych. Dlaczego? 

  Poniżej kilka argumentów:
  1. są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i uzyskują zysk
  2. mogą ją założyć osoby wykluczone społecznie, którymi są np. młodzi bezrobotni absolwenci – zarejestrowani w Urzędzie Pracy – oczywiście trzeba to odpowiednio uargumentować
  3. przedmiot działalności może być iście zróżnicowany począwszy od drukarni, po bistro czy też spółdzielnie zajmujące się robotami budowlanymi
  4. obecnie można liczyć na dofinansowanie w kwocie do 40 tys. złotych, na założenie spółdzielni – na terenie wielkopolski, takich dotacji udziela chociażby Fundacja Barka w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej , natomiast na terenie subregionu leszczyńskiego – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
  5. po za dofinansowanie podmioty typu spółdzielnia socjalna otrzymują wsparcie księgowe, marketingowe czy też prawne. Czyli odchodzą jedne z koniecznych kosztów na starcie, ale także w trakcie prowadzenia działalności.
  6. gdy znudzi nam się ciśnienie w celu osiągnięcia zysku, możemy zająć się działalnością społeczną, rozwiązywaniem lokalnych problemów ludności itp. – unikamy monotonii, a po za tym zapewniamy sobie rozwój kontaktów
  Sądzę, że przedstawione argumenty są dość przekonujące.
  Ciekawym przekładem dobrze prosperującego podmiotu ekonomii społecznej jest Spółdzielnia Socjalna „Figa”, prowadząca bistro Zaraz Wracam  znajdujące się przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Mówią o sobie następująco: „naszą filozofią jest tworzenie dobrej, uczciwej i niedrogiej kuchni, którą cechuje bezpretensjonalny sposób podawania, choć nie pozbawiony odrobiny elegancji. Naszym atutem jest również szybkość wydawania posiłków. Ponadto „Figa” jest animatorem programu franczyzowego dla spółdzielni socjalnych i prowadzi doradztwo biznesowe dla nowopowstających spółdzielni gastronomicznych.”
  Powstały lokal gastronomiczny jest jednocześnie miejscem spotkań i wspólnych akcji sąsiedzkich, których dziesiątki mogą i powinny działać w naszych miastach, dając miejsca pracy dla ludzi młodych i nie tylko. Obok zatrudnienia i działań społecznych tego typu spółdzielnie uspołeczniają również zatomizowane życie miejskie i pomagają odbudowywać osłabione relacje sąsiedzkie.
  Podsumowując warto zainteresować się tą „formą przedsiębiorstwa”, która po mimo specyficznym uregulowań prawnych chociażby ustawy o spółdzielniach socjalnych, obecnie jest w centrum zainteresowania zarówno mediów jak i instytucji publicznych, które chcą wspierać tego typu działalność.

  Więcej informacji dlaczego warto założyć spółdzielnie socjalną.

Dodaj komentarz